Prof. Dr. Ejder Kardeşoğlu

Проф. Д-р Еждер Кардешоглу

Кардиология

Болница : МЕДИКАНА ЧАМЛЪДЖА

Медицинско звено : Кардиология

Лекарска титла :Проф. Д-р

Име Фамилия : Еждер Кардешоглу, Кардиология

Завършва Медицински факултет и Година : Военномедицински факултет Гюлхане 1990

Място и година на специализация
  • skip-track2Военномедицинска академия Gülhane, Катедра по кардиология 1997
Професионален опит
    • skip-track2Болница Хава Гюзеляли – Измир 1997 – 2001
    • skip-track2ГАТА Хайдарпаша Training Hospital Assistant Professor 2001 – 2006
    • skip-track2ГАТА Хайдарпаша Training Assistant Professor 2006 – 2012
    • skip-track2ГАТА Хайдарпаша Training Hospital Professor 2012 – 2016