selçuk cemil öztürk

Спец. Д-р Селчук Джемил Озтюрк

Медикална Онкология
telephone-10539 593 63 98

Болница: Медикана Чамлъджа,Истанбул

Медицинско звено : Медикална Онкология

Лекарска титла : Спец. Д-р

Име Фамилия : Селчук Джемил Озтюрк

Завършване на Медицински факултет и Година : Медицински факултет на Университет Анкара, 1992

Място и година на специализацията
 • skip-track2Образователна изследователска болница Анкара вътрешни болести, 1998
 • skip-track2Анкара пробно образование и изследователска болница, медицинска онкология страничен клон специалност, 2010
 • skip-track2Медицински Специалност  отдел по онкология на Анкара Гази Университет, 2012
Професионален опит
 • skip-track2Частна болница Севги, Специалист по вътрешна медицина, 1998-1999
 • skip-track2Частна болница Байъндър, Специалист по вътрешна медицина, 1999-2007
 • skip-track2Адъяман образователна и изследователска болница, медицински онколог, 2012-2014
 • skip-track2Болница Медлайн Анталия, медицински онколог, 2014-2015
 • skip-track2Болница Медикана Самсун, медицински онколог, 2015-2017
 • skip-track2Анкара Мемориална болница, медицински онколог, 2017-2021
 • skip-track2Медицински център Медикан Чамлъджа (понастоящем)
Медицински интереси
bottom
  • check-mark-1Рак на гърдата
  • check-mark-1Рак на белия дроб
  • check-mark-1Рак на дебелото черво
  • check-mark-1Рак на стомаха
  • check-mark-1Гинекологични ракови заболявания
  • check-mark-1Рак на простатата
Научни Публикации
bottom
  • check-mark-1Клинично-патологични характеристики на двустранен рак на гърдата.
   Baykara M, Ozturk SC, Buyukberber S, Helvaci K, Ozdemir N, Alkis N, Berk V, Koca D, Coskun U, Oksuzoglu B, Uncu D, Arpaci E, Ustaalioglu BO, Demirci U, Kucukoner M, Dogu GG, Alici S, Akman T, Ozkan M, Aslan UY, Durnali AG, Benekli M.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4571-5. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.9.4571.PMID: 23167382
  • check-mark-1Клиничното значение на хиперекспресията HER2 при рак на стомаха и стомашно-езофагеален преход.
   Baykara M, Benekli M, Ekinci O, Irkkan SC, Karaca H, Demirci U, Akinci MB, Unal OU, Dane F, Turkoz FP, Balakan O, Eser EP, Ozturk SC, Ozkan M, Oksuzoglu B, Sevinc A, Demir N, Harputluoglu H, Yalcin B, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).J Gastrointest Surg. 2015 Sep;19(9):1565-71. doi: 10.1007/s11605-015-2888-y. Epub 2015 Jul 16.PMID: 26179664
  • check-mark-1Ефект на адювантните терапии върху резултатите от преживяемостта при хирургично резектиран панкреасен аденокарцином и периампуларен аденокарцином
   Turan N, Benekli M, Unal OU, Unek İT, Tastekin D, Dane F, Algın E, Ulger S, Eren T, Topcu TO, Turkmen E, Babacan NA, Tufan G, Urakci Z, Ustaalioglu BO, Uysal OS, Ercelep OB, Taskoylu BY, Aksoy A, Canhoroz M, Demirci U, Dogan E, Berk V, Balakan O, Ekinci AŞ, Uysal M, Petekkaya İ, Ozturk SC, Tonyalı Ö, Çetin B, Aldemir MN, Helvacı K, Ozdemir N, Oztop İ, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).Chin J Cancer Res. 2015 Aug;27(4):408-16. doi: 10.3978/j.issn.1000-9604.2015.08.03.PMID: 26361410
  • check-mark-1Адювантна системна химиотерапия със или без бевацизумаб при пациенти с резекция на белодробни метастази на колоректален рак.
   Turan N, Benekli M, Dane F, Unal OU, Kara HV, Koca D, Balvan O, Eren T, Tastekin D, Helvaci K, Berk V, Demirci U, Ozturk SC, Dogan E, Cetin B, Kucukoner M, Tonyali O, Tufan G, Oztop I, Gumus M, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).Thorac Cancer. 2014 Sep;5(5):398-404. doi: 10.1111/1759-7714.12107. Epub 2014 Aug 25.PMID: 26763794
  • check-mark-1 Патологични и клинични характеристики на пациенти в напреднала възраст с рак на гърдата: ретроспективен анализ на многоцентрово проучване (анадолско дружество по медицинска онкология).
   Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Balakan O, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel G, Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan A.Int Surg. 2014 Jan-Feb;99(1):2-7. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00010.PMID: 24444261
  • check-mark-1Сунитиниб-и сорафениб-индуциран нефротичен синдром при пациент със стромален тумор на стомашно-чревния тракт.
   Turan N, Benekli M, Ozturk SC, Inal S, Memis L, Guz G, Cetin B, Buyukberber S.Ann Pharmacother. 2012 Oct;46(10):e27. doi: 10.1345/aph.1R160. Epub 2012 Oct 2.PMID: 23032654
  • check-mark-1Дали съотношението на лимфните възли е предсказуем фактор за преживяемост при пациенти в напреднала възраст с нодуларен положителен рак на гърдата? Анадолското дружество по медицинска онкология
   Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Suner A, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel G, Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan A.Ann Ital Chir. 2013 Mar-Apr;84(2):143-8.PMID: 23698146
  • check-mark-1Прогнозни фактори за общата преживяемост при пациенти с метастатичен колоректален карцином, лекувани с лекарства, насочени към съдов ендотелен растежен фактор.
   Cetin B, Kaplan MA, Berk V, Ozturk SC, Benekli M, Isıkdogan A, Ozkan M, Coskun U, Buyukberber S.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(3):1059-63. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.3.1059.PMID: 22631638
1.Информация за обучение / сертифициране по въпроси, свързани с добра клинична практика и клинични изследвания:
  • check-mark-1MSD-ICH GCP Obligaons of Invesgators Conducng Clinical Trials (GCP02 Ver 4.1),04 Април 2020 г.
Информация за клиничните изпитвания:
bottom
  • check-mark-1STOP AND GO STUDY (Рак на дебелото черво-фаза III), съавтор на изследването, 2009
  • check-mark-1Capitello (рак на гърдата-фаза III), съавтор на изследването, 2019 – 2021
  • check-mark-1RIGHT CHOICE (Рак на гърдата-фаза III), съавтор на изследването, 2020-2021
  • check-mark-1IPATUNITY 170 (Рак на гърдата-фаза III), съавтор на изследването, 2020-2021
  • check-mark-1МК3475-975 (хранопровод-фаза III), съавтор на изследването, 2020-2021
  • check-mark-1MK7339 – 012 (рак на белия дроб-фаза III), съавтор на изследването, 2021-2021
  • check-mark-1CA209-7FL (рак на гърдата – фаза III), съавтор на изследването, 2021-2021
  • check-mark-1МК7902 – 017 (колоректален рак-фаза III), съавтор на изследването, 2021 -2021
  • check-mark-1WO42312 (Рак на гърдата-фаза II), съавтор на изследването, 2021 – 2021
  • check-mark-1MO42319 (рак на гърдата – фаза III), съавтор на изследването, 2021 – 2021
  • check-mark-1GO42661 (Рак на жлъчния път-фаза II), съавтор на изследването, 2021 – 2021
  • check-mark-1INCMGA0012-304 (Рак на белия дроб – фаза III), съавтор на изследването, 2021 – 2021