M.D. Hüseyin Çetinalp

Д-р Хюсеин Четиналп

Трансплантация на коса

Болница : МЕДИКАНА ЧАМЛЪДЖА, Истанбул

Медицинско звено : Трансплантация на коса

лекарска титла : Др.

Име Фамилия : Хюсеин Четиналп, Трансплантация на коса

Завършва Медицински факултет и Година : Медицински факултет на Университета Дикле 1988

Място и година на специализация Образование
 • skip-track2 Място и година на специализация Образование: Институт по бизнес, мениджмънт и право-Пхд 2016
 • skip-track2 Okan Униерситет-Институт за социални науки – Здравен мениджмънт –MBA 2012
Професионален опит
 • skip-track2Директор за обучение-Консултации по управление на ритъма 2016-2016
 • skip-track2Директор по качеството – Дирекция на здравеопазването в провинция Измир – Министерство на здравеопазването 2015-2016
 • skip-track2Директор по надзор – Дирекция на здравеопазването на провинция Измир – Министерство на здравеопазването 2015-2016
 • skip-track2Координатор на здравния туризъм – Дирекция на здравеопазването в провинция Измир – Министерство на здравеопазването 2014-2015
 • skip-track2Генерален координатор – Дирекция на здравеопазването на провинция Измир – Министерство на здравеопазването 2005-2014
 • skip-track2Координатор на образованието – Дирекция на здравеопазването в провинция Измир – Министерство на здравеопазването 2005-2014
 • skip-track2Медицински координатор-швейцарски хотел Гранд Ефес Измир 2007-2009
 • skip-track2Медицински координатор-хотел Кровне Плаза Измир 2005-2007
 • skip-track2Директор по качеството – Частна здравна болница 2000-2005