Në departamentin tonë të matjes së syve, pacientët tanë së pari hyjnë në autorefraktometër (matja e syrit) dhe tanometri (matja e presionit të syrit), matësit e lente (pajisjet e matjes së syzeve) respektivisht. Pas procedurave, mjeku i referohet poliklinikës.

Matjet e bëra në provimin e klinikës ambulatore vlerësohen nga mjekët tanë dhe merren në provim. Sipas diagnozës së mjekut, parashkrimi i syzeve, recetave të lente, bletëve dhe kremësë është përfunduar dhe ekzaminimi ynë është i përfunduar.

+90 (539) 593 63 81