selçuk cemil öztürk

Doktor Specialist Selçuk Cemil Ozturk

Mjekesi Onkologji

Spitali : Spitali Medicana Çamlica,Stamboll

Njesia mjekesore : Mjekesi Onkologji

Titull : Doktor Specialist

Emer Mbiemer : Selçuk Cemil Ozturk,Mjekesi Onkologji

Fakulteti dhe viti ku e ka mbaruar : Universiteti i Ankarase fakulteti i mjekesise,1992

Vendi dhe viti ku e ka mare edukimin profesionist
 • skip-track2Spitali i trajnimit dhe kerkimit ne Ankara semundjet e brendshme,1998
 • skip-track2Spitali ne Ankara mostres trajnimit dhe kerkimit,Mjekesi Onkologjike Specialim ne dege anesore,2010
 • skip-track2Universiteti Gazi ne Ankara Mjekesia Onkologji Specializimi ne değe anesore,2012
Eksperience Profesjonale
 • skip-track2Spitali Privat Sevgi,Specialist semundjet e brendshme 1998-1999
 • skip-track2Spitali Privat Bayindir,Specialist Semundjet e Brendshme,1999-2007
 • skip-track2Spitali i trajnimit dhe kerkimit ne Adiyaman,Specialist Mjekesi Onkologji,2012-2014
 • skip-track2Spitali Medline ne Antalya,Specialist Mjekesi Onkologji, 2014-2015
 • skip-track2Spitali Medicana ne Samsun,Specialist Mjekesi Onkologji, 2015-2017
 • skip-track2Spitali Memorial ne Ankara,Specialist Mjekesi Onkologji, 2017-2021
 • skip-track2Qendra Mjekesore Medicana Çamlica (Akoma)
Fushat ne lidhje me mjekesine
bottom
  • check-mark-1Kancer Gjoksi
  • check-mark-1Kanceri ne Mushkri
  • check-mark-1Kanceri ne Zoren e Trashe
  • check-mark-1Kanceret e Stomakut
  • check-mark-1Kanceret Gjinekologjike
  • check-mark-1Kanceri i Prostatit
Botime Shkencore
bottom
  • check-mark-1Karakteristikat klinikopatologjike në kancerin dypalësh të gjirit
   Baykara M, Ozturk SC, Buyukberber S, Helvaci K, Ozdemir N, Alkis N, Berk V, Koca D, Coskun U, Oksuzoglu B, Uncu D, Arpaci E, Ustaalioglu BO, Demirci U, Kucukoner M, Dogu GG, Alici S, Akman T, Ozkan M, Aslan UY, Durnali AG, Benekli M.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4571-5. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.9.4571.PMID: 23167382
  • check-mark-1Rëndësia klinike e mbishprehjes së HER2 në kanceret e kryqëzimit gastrik dhe gastroezofageal
   Baykara M, Benekli M, Ekinci O, Irkkan SC, Karaca H, Demirci U, Akinci MB, Unal OU, Dane F, Turkoz FP, Balakan O, Eser EP, Ozturk SC, Ozkan M, Oksuzoglu B, Sevinc A, Demir N, Harputluoglu H, Yalcin B, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).J Gastrointest Surg. 2015 Sep;19(9):1565-71. doi: 10.1007/s11605-015-2888-y. Epub 2015 Jul 16.PMID: 26179664
  • check-mark-1Ndikimi i modaliteteve të trajtimit ndihmës në rezultatet e mbijetesës në adenokarcinomën pankreatike dhe periampullare të resektuar në mënyrë kurative.
   Turan N, Benekli M, Unal OU, Unek İT, Tastekin D, Dane F, Algın E, Ulger S, Eren T, Topcu TO, Turkmen E, Babacan NA, Tufan G, Urakci Z, Ustaalioglu BO, Uysal OS, Ercelep OB, Taskoylu BY, Aksoy A, Canhoroz M, Demirci U, Dogan E, Berk V, Balakan O, Ekinci AŞ, Uysal M, Petekkaya İ, Ozturk SC, Tonyalı Ö, Çetin B, Aldemir MN, Helvacı K, Ozdemir N, Oztop İ, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).Chin J Cancer Res. 2015 Aug;27(4):408-16. doi: 10.3978/j.issn.1000-9604.2015.08.03.PMID: 26361410
  • check-mark-1Kimioterapia sistemike ndihmëse me ose pa bevacizumab në pacientët me metastaza pulmonare të resektuara nga kanceri kolorektal.
   Turan N, Benekli M, Dane F, Unal OU, Kara HV, Koca D, Balvan O, Eren T, Tastekin D, Helvaci K, Berk V, Demirci U, Ozturk SC, Dogan E, Cetin B, Kucukoner M, Tonyali O, Tufan G, Oztop I, Gumus M, Coskun U, Uner A, Ozet A, Buyukberber S; Anatolian Society of Medical Oncology (ASMO).Thorac Cancer. 2014 Sep;5(5):398-404. doi: 10.1111/1759-7714.12107. Epub 2014 Aug 25.PMID: 26763794
  • check-mark-1 Karakteristikat patologjike dhe klinike të pacientëve të moshuar me kancer të gjirit: një analizë retrospektive e një studimi shumëqendror (Shoqëria Anatoliane e Onkologjisë Mjekësore).
   Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Balakan O, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel G, Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan A.Int Surg. 2014 Jan-Feb;99(1):2-7. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00010.PMID: 24444261
  • check-mark-1Sindroma nefrotike e induktuar nga Sunitinib dhe sorafenib në një pacient me tumor stromal gastrointestinal.
   Turan N, Benekli M, Ozturk SC, Inal S, Memis L, Guz G, Cetin B, Buyukberber S.Ann Pharmacother. 2012 Oct;46(10):e27. doi: 10.1345/aph.1R160. Epub 2012 Oct 2.PMID: 23032654
  • check-mark-1A është raporti i nyjeve limfatike faktor prognostik për mbijetesën në pacientët e moshuar me kancer të gjirit pozitiv në nyje? Shoqëria Anadoliane e Onkologjisë Mjekësore
   Inal A, Akman T, Yaman S, Ozturk SC, Geredeli C, Bilici M, Inanc M, Harputoglu H, Demirci U, Suner A, Cınkır HY, Alıcı S, Colak D, Sonmez OU, Goksel G, Dogu GG, Engin H, Unal OU, Tamozlu T, Buyukberber S, Boruban CM, Isıkdogan A.Ann Ital Chir. 2013 Mar-Apr;84(2):143-8.PMID: 23698146
  • check-mark-1Faktorët prognostikë për mbijetesën e përgjithshme në pacientët me karcinomë kolorektal metastatike të trajtuar me agjentë që synojnë faktorin e rritjes endoteliale vaskulare.
   Cetin B, Kaplan MA, Berk V, Ozturk SC, Benekli M, Isıkdogan A, Ozkan M, Coskun U, Buyukberber S.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(3):1059-63. doi: 10.7314/apjcp.2012.13.3.1059.PMID: 22631638
Aplikacioni i mire klinik(iku) dhe informacion kerkim trajnimi klinik/informacione certifikate
bottom
  • check-mark-1MSD-ICH GCP Detyrimet e hetuesve që kryejnë prova klinike (GCP02 Ver 4.1) 4 Prill 2020
informacione te kerkimit klinik ne detyre
  • check-mark-1Ndalo dhe shko studjo (Kanceri ne zoren e trashe Faza III,)Kerkimet Ndihmese,2009
  • check-mark-1Kanceri i Gjoksi-Faz III,Kerkimet Ndihmese, 2019-2021
  • check-mark-1Zgjedhja e Drejte(Kanceri i Gjoksit-Faza III,)Kerkimet Ndihmese,2020-2021
  • check-mark-1IPATUNITY 170 Kanceri i Gjoksit-Faza III,Kerkimet Ndihmese,2020-2021
  • check-mark-1MK3475-975 Ezofag-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1MK7339-012 Kanceri i Mushkrive-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1CA209-7FL Kanceri i Gjoksit-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1MK7902-017 Kanceri Kolorektal-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1WO42312 Kanceri i Gjoksit-Faza II, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1MO42319 Kanceri i Gjoksit-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1GO42661 Kanceri i Fshikezes se Temthit-Faza II, Kerkimet Ndihmese,2021-2021
  • check-mark-1INCMGA0012-304 Kanceri i Mushkrive-Faza III, Kerkimet Ndihmese,2021-2021