fbpx
Për të qenë institucioni shëndetësor i cili është i njohur ndërkombëtarisht, ndjek inovacione në mbarë botën dhe pionierë inovacione dhe është marrë si një shembull nga institucionet e tjera shëndetësore.
Të krijojë një zinxhir të institucioneve shëndetësore.