Prof. Dr. Ejder Kardeşoğlu

Prof. Dr. Ejder Kardeşoğlu

Kardiologija

Bolnica : Bolnica Medicana Camlica, Istanbul

Medicinska jedinica :Kardiologija

Naslov :Prof. Dr.

Ime Prezime : Ejder Kardeşoğlu, Kardiologija

Medicinski fakultet i godina diplomiranja : Vojno-medicinski fakultet Gulhane 1990

Mesto i godina specijalizacije
  • skip-track2Odeljenje za kardiologiju Vojnomedicinske akademije Gulhane 1997
Profesionalno iskustvo
    • skip-track2Vazdušna bolnica Guzeliali – Izmir 1997 – 2001
    • skip-track2GATA Haidarpasa, docent za bolnicu za obuku 2001 – 2006
    • skip-track2GATA Haidarpasa, vanredni profesor u bolnici za obuku 2006 – 2012
    • skip-track2Profesor bolnice za obuku GATA Haidarpasa 2012 – 2016