fbpx
Spoljni naš pogled završen da dodantana oprema on je došao Godinu ljudi puniput zašto bagalu kao kose gubitak ovog problema za skladištenje za poneki perika proteza preferencija meso neki ako sa strane kose ispruzi jasno jedan regija skrivanje rade ovo problem snabdevanje brvi kao transplantacija kose metod futur transplantacija jedinice tehnika dnevni red doce posle trebati aplikacija pogodnost oboje udonnost pacijenta u pogledu više lakše primenjen sido tehnika umesto toga ostavilo metod ukratko ćebiti objavljeni ako smo prioritela kosa obrađivanje če biti ljudi otvaranje odlučan i posle kosa obrijan daldelu po skratu kupovina da radim opijen davalac mesto regija takođe ızmeđu 2 uha 0,9 i mlogo majni prečnik sa punch pravo cilindirčan jedan način kose koren i sledeči malo epitelijum tkivo deo kupovina gotov pocevanje posle primljen grefte broj sve do odvoreno regija dase stavi jedan graft slota poslenslot kanali otvari kap slotovi poslen greft pojedan pojedan ove praznine unutra postavljeni ovo način proces žavirsen kompletan potiljak regija mesto kupovina gotov mesto antibiotik pomada trljanje preliv i regija zapečaćen 1 dan poslen preliv otvara se zona odjevanje i lečenje 3 dana poslen kosa pocine dase opere proces uspeh %50 pacijenti proces posle će učniti nega je bagal u istoriji lek alergija oni kardiovaskularna bolest šećer bolest nalazi se na šećer kao redovan lečenje zahteva pacijenti u funkciji pažnija u potreban pitanja važno vićše takođe je poćevana kosa.

+90 (539) 593 63 65