fbpx
Kose gubitak i kose koža doći dolazak drugi poremećaji struk s vrhom razlog ima kose koreni nepredikan mač posude krv cirkulacija sa trebati saslušan konstrutivistička agenti kose korenje nositi naša krv brod u neprekidan moving jedan živeti jedanje tečnost ova tečnost dva temelj od delovo javlja plazma i cells ovo dva deo stvoriti danas nažalost kose korenje trebati čuje ishrana barijera čebiti mnogo tako mnogo proizvodi pitanja kao što su vrednostmožete entertain faktor dostupan lični faktori rano genetski faktori cirkulacija promećajći i starenje prihodok ekološki faktori kada plovan kozmetički ljudi prosek 5-6 litar krv ima ovaj krv %50-60 tečnost je plazma drugi %40-50 trom bosit kogulacija ćelćja bitce preko3 temelj u ćeliji sastoji trom bosit od krvi najmani bez semena su ćelije osnava zadaci koagulacija su glavnisastojak naime jedan mesto kada se naše mesto iseče gorko krvi unutra trombociti krvarenje zaustavljanje rana na mestu krvarenje sprečiti zaštita jedan sloj stvoriti ovaj sloj isto opravak me važno igradi ulogu trombociti funkcije kroz novi tektures javllja na rane
prekona školjika padovi ispod opet koža formira videmo trombociti ovu moč vćše u medicini tako mnogo u oblasti počeo da se koristi će ožćveti i tvoju kosu vaše staro zdravlje postaće cirkulacija iskvaren starenje sigare upotreba nestabilan ishrana polovan kozmetički proizvozi prp tretman kose ovo je negativno razrađivanja formirana gubitak kose iagalan gore perut kao problemi ljudi u svojo krvi mesto oblast i u rast faktor kao imene turimo ona je restorativna konstrutivistička materijali odvojen kose u kožu injected stavice prp lečenje do sada performing ubrizgavanje drugi tretmanu stoparane i konfigurator materijali odvojen kose u kožu injected različit dejstvo prva sesija zajedno predstava je ove aplikacije temelj tkivo regeneracija ona je
zasnovana ukupan 30 minuta vreme u ovom procesu bilo koji jedan bol staza ne javlja aplikacija privantni lice odmah u normalno životu nazad okretati mesec jedan putta da bidne 3mesec vremena gotov poslen svaki godinu jedan puta treba

+90 (539) 593 63 65