Doç. Dr. Ahmet Denizli

Op. Dr. Ahmet Denizli

Genel Cerrahi

Hastane : Medicana Çamlıca Hastanesi, İstanbul

Tıbbi Birim :Genel Cerrahi

Unvan : Op. Dr.

Ad Soyad : Ahmet Denizli, Genel Cerrahi

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
 • skip-track2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2001
Mesleki Deneyim
 • skip-track2Zonguldak Çaycuma Saltukova Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim 1994-1996
 • skip-track2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1997-2002
 • skip-track2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başasistan 2002
 • skip-track2Başkent Üniiversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama Araştırma Merkezi 2002-2006
 • skip-track2Özel Safa Hastanesi İstanbul 2006
 • skip-track2Medicana Çamlıca Hastanesi 2006-halen
Tıbbi İlgi Alanları
bottom
  • check-mark-1Laparoskopik Cerrahi
  • check-mark-1Organ Nakli Cerrahisi
  • check-mark-1Fıtık Cerrahisi
  • check-mark-1Kolorektal Cerrahi
  • check-mark-1Tiroid Cerrahisi
  • check-mark-1Meme Sağlığı
  • check-mark-1Onkolojik Cerrahi
Bilimsel Yayınlar 
Ulusal Makaleler
bottom
  • coach1. Paratiroid Adenomlarında Cerrahi Tedavi Gökhan İçöz, Özer İlkgül, Ahmet Denizli, Mahir Akyıldız, Enis Yetkin. Cerrahi Tıp Arşivi 4(4); 1999, 147-154
  • coach2. Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Zafirlukast’ın Etkileri. Hakan Canbaz, Gökhan İçöz, Pars Tunçyürek, Ahmet Denizli, Gül Yüce, Yıldıray Yüzer Cerrahi Tıp Arşivi 5(2); 2000, 49-54.
Ulusal Bildiriler
bottom
  • coach1. Radyoterapi Sonrası Gelişen Özefagus Kanseri (olgu sunumu) Adem Güler, Özer İlkgül, Ahmet Denizli 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya
  • coach2. Akut Kolesistit ve Elektif Cerrahi Ali Koyuncu, Ahmet Denizli, Gökhan İçöz, Demet Ağras, Murat Zeytunlu Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya
  • coach3. İzole Perianal Tüberküloz Ahmet Denizli, Erhan Akgün, Gökhan İçöz, Halit Osmanoğlu, Murat Alkanat, Müge Tunçyürek. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya
  • coach4. Radyoterapiye İkincil Özefagus Kanseri (2 olgu) Adem Güler, Murat Zeytunlu, Ahmet Denizli, Gökhan İçöz, Özer İlkgül. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002 Antalya
  • coach5. Rektopeksi Operasyonlarında Kullanılan Greftlerin Deneysel Karşılaştırılması Tolga Demirbaş, Ahmet Denizli, Gökhan İçöz, Erhan Akgün, Mustafa Korkut X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 7-11 Eylül 2003 Antalya
Uluslararası Makaleler
bottom
  • coach1. Experimental Comparison of Meshes for Rectal Prolapse Surgery C. Caliskan, A. Denizli, O. Makay , O. Firat , T. Tanyalcin , M. Alkanat, M.A. Korkut. Eur Surg Res 2009;43:310-314.
Tez Çalışması
bottom
  • coachRektal Prolapsusta Uygulanan Posterior Rektopeksi Operasyonlarında Kullanılan Greftlerin Eksperimental Olarak Karşılaştırılması
Katıldığı Kongreler
bottom
  • III.Ege Onkoloji Günleri, “Gastro-İntestinal Sistem Tümörleri Sempozyumu” 26–27 Mart 1998, İzmir
  • Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir
  • 2nd Balkan Congress of Oncology 10-14 Eylül 1998, Kuşadası
  • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi “Deney Hayvanları Kursu” 16-18 Şubat 2000, İzmir
  • V.Ege Onkoloji Günleri, “Meme Kanserleri Sempozyumu” 7-8 Nisan 2000, İzmir
  • Uygulamalı Videolaparoskopik Fıtık Kursu 25-26 Mayıs 2000, İzmir
  • V.Ulusal Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi Kongresi 9-13 Ekim 2000, İzmir
  • 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001 Antalya
  • Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 2002, Antalya
  • Ege Liver Transplantation Days II, Liver Cancer and Transplantation 6-7 Mart 2003, İzmir
  • Joint Meeting of The Turkish Transplantation Society and Eurotransplant, 25-27 Temmuz 2003, Kızılcıhamam Ankara
  • X.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 07-11 Eylül 2003 Kemer, Antalya
  • Ege Fıtık Günleri 23-24 Eylül 2004, İzmir
  • Morbid Obesite & Göğüs Ağrısı Seminerleri Başkent Üniversitesi 07 Mayıs 2005, İzmir
  • 13.International & 1.National Postgraduate Course, New fronties in the diagnosis and management of GI Diseases 25-28 May 2005, İzmir
  • 8. Ulusal Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 3-6 Mayıs 2007, İçel
  • 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya