Üroloji

Üroloji Nedir?

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Üroloji, hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonu hem de üriner sisteme ait cerrahî girişimleri bünyesinde toplar.

Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim “ürogenital bozukluklar” olarak bilinmektedir.Üroloji sistemi, özellikle erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi ile ilgilenmektedir. Kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemi hastalıklarını ele almaktadır. Kadınlarda üreme sistemi el boşaltım sistemleri bir bütün haline incelenmesi gerektiği için üroloji, kadın hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışmaktadır.Üroloji kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bunlar androloji, pediatrik üroloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji, endoüroloji ve üroonkoloji olarak sayılabilir.

Androloji

Androloji, cinsel işlev bozuklukları ile ilgilenen ürolojinin alt dallarından birisidir. Erkek ve kadının cinsel sağlığı ile erkeklerde görülen kısırlık sık rastlanan ve incelenen hastalıklardır. Bu tür rahatsızlıklarda tüm anatomik, fizyolojik ve biyokimya gibi temel araştırmalar yapılmaktadır.

Bu alan ile ilgili en çok görülen şikayetler, kadın ve erkeklerde cinsel isteksizlikler, üreme organlarında ağrı sendromları, penis yapısında bozukluklar ile erkek kısırlığı olmaktadır. Hormonal problemler ile seyreden hastalıklarda endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları ile birlikte tedaviler gerçekleştirilmektedir. Erkek kısırlığına karşı çözüm ise tüp bebek yöntemi ile tedavidir.

Pediatrik Üroloji

Çocuklarda görülen üroloji hastalıkları için geliştirilen bir alt bilim dalıdır. Çocuklarda görülen bu tür hastalıklar oldukça geç belirti verebilmektedir. Ancak son yıllarda gelişen ileri teknoloji sayesinde ultrason ortamında bebeğe yönelik anormalliklerin incelemeleri dahi yapılmakta ve daha doğar doğmaz tedavi sürecine başlanmaktadır.

Bunların dışında yeni doğan bebeklerde ya da ileri yaşlarda yaşanabilen idrar sorunları, cinsiyet belirsizliği ya da cinsel organda şişlik gibi durumlarda ürolojiden yardım alınmaktadır. Bunun dışında sık idrara çıkma, böbreklerde ağrı, hatalı sünnet, gece ya da gündüz idrar kaçırma gibi rahatsızlıklar da incelenmektedir.

Kadın Ürolojisi

Ürojinekoloji olmak üzere iki dalı birlikte barındıran alt bilim dalıdır. Pelvik organın sarkması, idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane gibi rahatsızlıklar ile ilgilenilmektedir. 20 ila 70 yaş arasındaki kadınların %60’ında bu hastalıklar görülmektedir. Hastalıkların ortaya çıkma nedenleri kişiye göre değiştiği için, tedavi için verilecek karar da kişiye özel tbbi ya da cerrahi özellik taşımaktadır.

Nöroüroloji

Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin rahatsızlıkları ile ortaya çıkan idrar boşaltım sorunlarını inceleyen alt bilim dalıdır. Gece yaşanan idrar sorunları ile sık idrara çıkma gibi şikayetler sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanısına yönelik gerekli tedaviler yapılmaktadır.

Endoüroloji

İdrar yollarında ve böbreklerde oluşan taşlara ait tanı ve tedavi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Tedaviler, taşların büyüklüğü ve sıklığına göre pek çok şekilde yapılabilmektedir.

Üroonkoloji

Mesane, böbrek, prostat ya da testis gibi ürolojik organ kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Erken teşhis edildiği taktirde, tedavilere çok güzel yanıtlar alınmaktadır. İdrardan kan gelmesi, ağrısız olsa dahi yumurtalıklarda oluşan şişlik, karın boşluklarında ağrı gibi her türlü idrar bozukluklarında mutlaka uzman bir ürolog yardımı alınması gerekmektedir.

Ürolojik Testler ve Cerrahi Girişimler

Ürolojik problemlerde hastanın genel sağlık durumu incelenir ve hastalığın daha detaylı incelenmesi için bazı testler istenebilir. Genellikle yapılan testler şunlardır:

  • check-mark-1Hastalığın tam olarak yerinin belirlenmesi için MRI taraması ya da BT taraması
  • check-mark-1Ultrason (Doppler USG, transrektal USG, üriner USG)
  • check-mark-1Enfeksiyon risklerine karşı idrar testi
  • check-mark-1X ışınları yardımı ile mesaneye ait çekilen sistogram
  • check-mark-1İdrar yolunun görüntülenebilmesi için gerekli sistoskop kullanımı
  • check-mark-1Mesane içi basınç ve hacim ölçümü için gereken ürodinamik testler
  • check-mark-1Voiding sistoürettografi (VSUG)
  • check-mark-1Kanser riskine karşı biyopsi
  • check-mark-1Üriner sistemin incelenmesi için gerekli kan testleri
  • check-mark-1Prostat spesifik antijen (PSA) testi
  • check-mark-1Semen analizi
  • check-mark-1İdrar akışı (urin flow) testi
  • check-mark-1Rektal tuşe muayenesi
Gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi sürecinde cerrahî girişim gerekebilmektedir. Hasta tedavilerinde genellikle uygulanan operasyon teknikleri şunlardır:
  • check-mark-1Klasik operasyonlar (böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis hastalıkları)
  • check-mark-1Perkütaş taş cerrahisi (böbrek taşları)
  • check-mark-1Radikal prostat ameliyatları
  • check-mark-1Laparoskopik ameliyatlar
  • check-mark-1Endoskopik ameliyatlar
  • check-mark-1Mikroskopik ameliyatlar (infertilite tedavisinde)
  • check-mark-1Mikrovarikoselektomi
Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji kadın, erkek ve çocuklarda idrar yolları ile erkek üreme organlarını içeren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen cerrahî bir uzmanlık alanıdır. Üroloji, şu tür hastalıkların tedavisi ile ilgilenmektedir:

Üroloji Erkeklerde Neye Bakar?

  • check-mark-1Böbrek, penis, testis, mesane, adrenal ve prostat bezi kanserleri
  • check-mark-1Kısırlık
  • check-mark-1Böbrek taşı
  • check-mark-1Böbrek hastalıkları
  • check-mark-1Prostatit (prostat bezi iltihabı)
  • check-mark-1Prostat bezi genişlemesi
  • check-mark-1İdrar yolu enfeksiyonları (UTIs)
  • check-mark-1Skrotumdaki genişlemiş damarlar ya da varisler
  • check-mark-1Erken boşalma
  • check-mark-1İktidarsızlık
  • check-mark-1Testislerde ağrı

Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?

  • check-mark-1Mesane, böbrek ve böbreküstü bezleri kanserleri
  • check-mark-1Aşırı aktif mesane
  • check-mark-1Mesanenin vajinaya bırakılması ya da mesane prolapsusu
  • check-mark-1Böbrek taşı
  • check-mark-1İnterstisyel sistit
  • check-mark-1UTIs
  • check-mark-1İdrar kaçırma

Üroloji Çocuklarda Neye Bakar?

  • check-mark-1Alta idrar kaçırma
  • check-mark-1İdrar yolu yapısı ile ilgili problemler ile tıkanıklıklar
  • check-mark-1İnmemiş testis varlığı
  • check-mark-1Sünnet derisinde şişlik ve/veya kızarıklık
  • check-mark-1Penis hastalıkları

Çalışma Saatleri

 • clockPazartesi – Cumartesi : 09:00–18:00
  Pazar    : Kapalı

Bilgi Almak İçin

Hastanemiz ve bölümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Randevu Formu

  Ücretsiz Konsûltasyon Formu

  user-3
  email-2
  smartphone
  birthday-cake-with-candle
  placeholder-2