Dr. Öğr. Üyesi Ziyaettin Durakoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ziyaettin Durakoğlu

Gastroenteroloji

Hastane : Medicana Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Tıbbi Birim :Gastroenteroloji

Unvan :Dr. Öğr. Üyesi

Ad Soyad : Ziyaettin Durakoğlu, Gastroenteroloji

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
  • skip-track2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001
  • skip-track2İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1996
Mesleki Deneyim
    • skip-track2Şişli Etfal Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
    • skip-track2Medicana Bahçelievler Hastanesi

 

Doktorlarımız